Systematisch omlaag brengen van risico's en verhogen van de veiligheid

SafetyPort modules

Alle SafetyPort modules zijn instrumenten die kunnen helpen bij de verbetering van veiligheid, het systematisch verminderen van risico’s en het voorkomen en beperken van ongewenste gebeurtenissen en hun gevolgen. Door het terugdringen van gebeurtenissen die onnodig leed en schade tot gevolg hebben wordt een bijdrage geleverd aan een betere werkomgeving en een beter rendement. 

Basisgedachte daarbij is dat het management systeem – op te zetten aan de hand van 1 dan wel meerdere referentiekaders – de werkelijk bron is van waaruit continue en blijvende verbetering kan plaatsvinden.

Incidenten en ongevallen

Leren van ongevallen en incidenten, herhaling vermijden en continue verbeteren.

 • Melden: incidenten, (bijna-)ongevallen, datalekken en schades direct en laagdrempelig melden
 • Registreren: zet alle feiten helder op een rij
 • Analyseren: vind snel de directe oorzaken en basisoorzaken
 • Actie: neem corrigerende en preventieve acties en bewaak de uitvoering

Audits en inspecties

Opsporen van afwijkingen, documenteren van bevindingen en continue verbeteren.

 • Plannen: snel en gemakkelijk audits en inspecties plannen
 • Registreren: zet alle afwijkingen en bevindingen helder op een rij
 • Documenteren: documenten, foto’s en video’s direct toegankelijk in uw RMS
 • Actie: neem corrigerende en preventieve acties en bewaak de uitvoering

Compliance en verplichtingen

Vastleggen van verplichtingen en bewaken van acties: altijd compliant.

 • Registreren: leg alle verplichtingen en contracten overzichtelijk vast
 • Documenteren: onderliggende licenties, contracten en concessies direct toegankelijk
 • Actie: plan automatisch de bijbehorende periodieke acties en bewaak de uitvoering

Gedrag en observatie programma's

Vastleggen van verplichtingen en bewaken van acties: altijd compliant.

 • Registreren: leg alle verplichtingen en contracten overzichtelijk vast
 • Documenteren: onderliggende licenties, contracten en concessies direct toegankelijk
 • Actie: plan automatisch de bijbehorende periodieke acties en bewaak de uitvoering

Management of Change MoC

Beheers wijzigingen in uw installatie of organisatie. Doorloop gecontroleerd alle stappen van het MoC-proces.

 • initiatie en voorbereiding MoC: registratie en inventarisatie van alle soorten MoC’s
 • Beoordeling van risico’s: checklijsten voor implicaties op relevante MoC deelgebieden
 • Bevindingen & acties: maak alles vooraf in orde om een MoC te autoriseren
 • Goedkeuring MoC: verificatie van het beoordelingsproces
 • Close-out & rapportage: verificatie dat de MoC compleet is uitgevoerd en dat openstaande punten zijn afgesloten