• Risico Mitigatie Software

    Manage Incidenten & Ongevallen, Audits & Inspecties, gedragsobservatie programma’s, Compliance en Management of Change MoC samen in 1 krachtig en geïntegreerd systeem.

Incidenten &
ongevallen


Audits &
inspecties

Compliance & verplichtingen

Gedrag &
observatie

Management of
change (MoC)


Hét RMS van Nederland

Safe­ty­Port heeft zich heeft gespe­cialiseerd in Risi­co­man­age­ment– en Beheerssys­te­men. We helpen organ­isaties met vei­lighei­d­skundige exper­tise en geïn­te­greerde oplossin­gen voor de reg­is­tratie, analyse en afhan­del­ing van inci­den­ten, ongevallen en audits.

  • Software as a Service
  • Implementatie
  • Informatiebeveiliging
  • Service Level Agreement
  • Koppelingen
  • Customer Support

Met het SafetyPort systeem hebben wij volledige controle op onze ISO 27001 certificering. Door alle incidenten met SafetyPort te registreren en te mitigeren realiseren wij een continue verbetering voor onszelf en onze klanten.

SafetyPort – Planteq B.V.
Turfschipper 25
2292 JC  Wateringen

Algemene verkoopvoorwaarden

© 2004-2024 Planteq BV