Het RMS wordt 24 uur per dag en 7 dagen in de week actief beheerd.

Service Level Agreement

Service Level Agreement

SafetyPort levert haar diensten wereldwijd met een hoog serviceniveau. Hoe dat wordt gerealiseerd en met welke kwaliteit is vastgelegd in de SLA. Doordat SafetyPort RMS een clouddienst is, zijn alle klanten gegarandeerd van hetzelfde hoge kwaliteitsniveau. De SLA beschrijft met welke beschikbaarheid en met welke performance de applicatie wordt geleverd. Ook staat in de SLA hoe SafetyPort met storingen omgaat en hoe klanten wijzigingen kunnen doorgeven.

24 x 7 end-to-end beheer

Alle centrale infrastructuur en software van SafetyPort worden 24 uur per dag en 7 dagen in de week actief beheerd. Bij eventuele storingen wordt er meteen actie ondernomen om de storingen te verhelpen. Zo wordt gewaarborgd dat storingen steeds snel en adequaat worden opgelost.

SafetyPort – Planteq B.V.
Turfschipper 25
2292 JC  Wateringen

Algemene verkoopvoorwaarden

© 2004-2024 Planteq BV