SafetyPort biedt een passend instrument voor invulling van uw KAM beleid

Incidenten en ongevallen

Registreren en analyseren van incidenten en ongevallen in uw organisatie

RMS Incident helpt uw organisatie om te leren van ongewenste gebeurtenissen zoals ongevallen, informatie beveiligingsincidenten en datalekken, schades, milieu-incidenten, bedrijfsstoringen, klachten en andere ongewenste zaken. Via logische stappen voor Registratie, Analyse en Corrigerende Acties worden incidenten adequaat afgehandeld. Uitgebreide statistische rapportages geven uw organisatie inzicht in de aantallen, frequenties en inhoud van gebeurtenissen. RMS Incident is geheel in te richten conform uw eigen beleid voor Kwaliteit, Arbo & Milieu. Zo heeft u met RMS Incident een precies passend instrument voor invulling van uw KAM beleid!

Corrigerende acties

Naar aanleiding van een registratie of analyse wilt u adequate acties ondernemen om afwijkingen en oorzaken aan te pakken om herhaling te voorkomen. Binnen RMS kunt u direct acties uitzetten bij de registratie van een gebeurtenis. Ook op basis van de analyse kunnen aan oorzaken of afwijkingen direct acties worden gehangen. Nadat de acties zijn bepaald, worden deze toegewezen aan actie-eigenaren. Met een slimme workflow kan binnen RMS de opvolging van de acties nauwgezet gevolgd en gerapporteerd worden. 

Registratie

Afhankelijk van de soort gebeurtenis kunt u meldingen in het RMS registreren. Via de slimme invoerschermen verzamelt u snel alle feiten van een gebeurtenis en legt u deze uitgebreid vast. Basisgegevens, tijdslijnen, betrokkenen en bijvoorbeeld letsels worden overzichtelijk in kaart gebracht. Zo bouwt u per gebeurtenis een complete gegevensverzameling op die als basis dient voor analyse en rapportage.

Analyse

Na de vastlegging van gegevens kan er een analyse worden gedaan naar de directe oorzaken en de basisoorzaken van een gebeurtenis. Stel uw analyseteam samen en herleidt de oorzaken terug naar eventuele afwijkingen in het managementsysteem van uw organisatie. U kunt uw eigen risicomatrix opzetten en uw eigen managementsysteem en analysemethode gebruiken.

Rapporteren

Alle gegevens van een gebeurtenis zijn beschikbaar voor rapportage en trendanalyse. Voor gebeurtenissen waarvan de frequentie van belang is, zijn standaard rekenmodellen en grafische schermen aanwezig. RMS Incident wordt geleverd met standaard ingevulde lijsten en tabellen zodat u direct van start kunt. Het is eenvoudig om deze lijsten en tabellen aan uw organisatie aan te passen.

SafetyPort – Planteq B.V.
Turfschipper 25
2292 JC  Wateringen

Algemene verkoopvoorwaarden

© 2004-2024 Planteq BV