Makkelijk en veilig inloggen met Single Sign On

Koppelingen

Single Sign On: tweestapsverificatie

Niet meer apart inloggen, maar met uw Windows account direct doorgaan naar uw RMS applicatie. Dat kan door Single Sign On (SSO) te implementeren. SafetyPort ondersteunt twee gangbare en veilige methoden:

  • OAuth 2.0
  • SAML 2.0 / ADFS

Met Single Sign On wordt inloggen niet alleen makkelijk, maar ook heel veilig. Met een SSO koppeling bepaalt de klant het beleid voor inloggen. De gehele verificatie wordt overgenomen vanuit het Windows domein van de klant. De implementatie met SAML 2.0 is een tweestapsverificatie en dus extra veilig. SAML 2.0 is verreweg de meest breed gedragen Federated IdM-standaard, gelet op leveranciersproducten, ondersteuning van providers en eisen van uw gebruikers

HRM koppelingen

Het beheren van uw gebruikers in RMS kan handmatig of automatisch via een koppeling met uw HRM / personeelsinformatiesysteem. Verreweg de meeste klanten kiezen ervoor om een koppeling te maken met het bronsysteem waarin de HRM mutaties worden gedaan. Bekende leveranciers van HRM applicaties zijn AFAS, Exact, ADP, Raet, SAP, Oracle, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Een koppeling verloopt bij voorkeur via onze beveiligde webservices. Er is ook een CSV koppeling beschikbaar indien uw HRM / Personeelsinformatiesysteem alleen Excel of CSV exports kan genereren. SafetyPort heeft enorm veel ervaring met koppelingen met HR systemen. Uitgebreide RMS koppelingsspecificaties zijn op aanvraag beschikbaar.

SafetyPort – Planteq B.V.
Turfschipper 25
2292 JC  Wateringen

Algemene verkoopvoorwaarden

© 2004-2024 Planteq BV